Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte (11-08-2022)
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór
lees verder

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand (11-08-2022)
De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na
lees verder

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (04-08-2022)
Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van
lees verder

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting (04-08-2022)
De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van
lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts (04-08-2022)
De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De
lees verder

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3 (04-08-2022)
De staatssecretaris van Financi√čn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse
lees verder

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024 (28-07-2022)
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend.
lees verder

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering (28-07-2022)
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385.
lees verder

Rekenmodel rechtsherstel box 3 (28-07-2022)
De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit
lees verder

Openstelling saneringsregeling visserij (28-07-2022)
De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022. De saneringsregeling is een subsidie, die
lees verder

 

 

 

 

 

 

dkc

dkc

Administratie

dkc

Fiscaal advies

dkc

Advisering