Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020 (15-04-2021)
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019-2020.
lees verder

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (15-04-2021)
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uiteengezet. In het pensioenakkoord is met de
lees verder

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod (15-04-2021)
De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege het destijds
lees verder

Wijziging uitruil overwerkbeloning (15-04-2021)
Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een cafetariaregeling, waarbinnen overwerkbeloningen kunnen
lees verder

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020 (15-04-2021)
De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet de ondernemer voldoen aan
lees verder

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen (08-04-2021)
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van dit wetsvoorstel is het wegnemen
lees verder

Dilemma's in de NOW (08-04-2021)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat het een generieke regeling is, waarbinnen geen
lees verder

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening (08-04-2021)
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De goedkeuringen zijn van toepassing op
lees verder

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod (08-04-2021)
In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging van een slapend dienstverband en daarbij een transitievergoeding moet betalen aan de
lees verder

Verkenning leefvormen AOW (08-04-2021)
Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De minister van SZW heeft een verkenning uit laten
lees verder

 

 

 

 

 

 

dkc

dkc

Administratie

dkc

Fiscaal advies

dkc

Advisering