Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto (16-01-2020)
De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet
lees verder

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd (16-01-2020)
Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde
lees verder

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer (16-01-2020)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer. Door de invoering van de
lees verder

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog (09-01-2020)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de Wet
lees verder

Gebruikelijk loon 2020 (08-01-2020)
De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga
lees verder

Veranderingen inkomstenbelasting 2020 (03-01-2020)
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven €
lees verder

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020 (03-01-2020)
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot AOW-leeftijd tarief
lees verder

Investeringsaftrek 2020 (03-01-2020)
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van
lees verder

Bedragen kindregelingen 2020 (03-01-2020)
Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar €
lees verder

Wijzigingen loonbelasting 2020 (03-01-2020)
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd
lees verder

 

 

 

 

 

 

dkc

dkc

Administratie

dkc

Fiscaal advies

dkc

Advisering